SHËRBIME KONSULLORE

Këtu gjeni informacione të përgjithshme të shërbimeve konsullore për shtetasit apo mërgatën e Republikës së Kosovës.

Ndërsa për dokumente apo informata specifike të shërbimeve konsullore, ju lutem orientohuni në ambasadën apo konsullatën përkatese të Republikës së Kosovës në atë shtet.

INFORMATA MBI SHERBIMET KONSULORE PËR SHTETASIT DHE MERGATËN E KOSOVËS​

A mund të bëhet aplikimi për dokumente personale (ID dhe Pasaportë) në Misionet Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës?

Po. Aplikimi për dokumente personale (ID dhe Pasaportë) mund të bëhet në Misionet Diplomatike/ Konsullore që nga muaji Maj i vitit 2011.

A mund të bëhet aplikimi për dokumente personale në Misionet Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës përmes postës ?

Jo. Aplikimi për dokumente personale nuk mund të bëhet përmes postës për arsye të fotografisë dhe nënshkrimit elektronik.

A mund të bëhet aplikimi për dokumente personale në Misionet Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës përmes postës ?

Po. Regjistrimi i faktit të lindjes, martesës apo dhe vdekjes mund të bëhet përmes Misioneve Diplomatike/ Konsullore. Të gjitha dokumentet që duhet bashkëngjitur janë të postuara në web faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. . www.ambasadat.net.

A mund të bëhet aplikimi për humbjen apo fitimin e shtetësisë së Kosovës përmes Misioneve Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës?

Po. Aplikimi për humbjen apo fitimin e shtetësisë së Kosovës mund të bëhet përmes Misioneve Diplomatike/ Konsullore. Të gjitha dokumentet që duhet bashkëngjitur janë të postuara në web faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. www.ambasadat.net.

A mund të bëhet aplikimi për humbjen apo fitimin e shtetësisë së Kosovës përmes Misioneve Diplomatike/ Konsullore të Kosovës për të mitur ?

Po. Aplikimi për humbjen apo fitimin e shtetësisë së Kosovës mund të bëhet përmes Misioneve Diplomatike/ Konsullore për të mitur në emër të prindërve. Të gjitha dokumentet që duhet bashkëngjitur janë të postuara në web faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. www.ambasadat.net.

A mund të kërkohet ndihmë në Departamentin Konsullor në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës për shtetas të Kosovës të cilët janë arrestuar në ndonjë shtet pranues?

Po. Për shtetas të Kosovës të arrestuar apo të ndaluar, mund të parashtrohet kërkesë në Departamentin Konsullor në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës për informata të tjera më të hollësishme lidhur me ndalimin apo arrestimin e tyre. Kjo kërkesë pas verifikimit të të dhënave përmes Ministrisë së Brendshme fillimisht, parashtrohet nga Misionet Diplomatike/Konsullore në organet përgjegjëse të shtetit përkatës.

A mund të bëhet verifikimi i patentë shoferëve përmes Misioneve Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës?

Po. Verifikimi i patentë shoferëve mund të bëhet përmes Misioneve Diplomatike/ Konsullore në Departamentin Konsullor në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës.

A mund të bëhet lëshimi i dokumentit të Udhëtimit për kthim (fletudhëtimit) përmes Misioneve Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës?

Po. Misionet Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës lëshojnë dokument Udhëtimi për kthim (fletudhëtimin) në rast të humbjes së pasaportës, vjedhjes apo në ndonjë rast tjetër urgjent – gjithnjë pas konsultimit me Departamentin Konsullor në Ministrinë e Punëve të Jashtme  dhe Diasporës.

A mund të bëhet lëshimi i dokumentit të Udhëtimit për kthim (fletudhëtimit) në/ nga Departamentin Konsullor në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës?

Jo. Departamenti Konsullor në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk ka kompetencë ligjore të lëshojë dokument Udhëtimi për kthim (fletudhëtimin) në rast të humbjes së pasaportës, vjedhjes apo në ndonjë rast tjetër urgjent. Ky dokument mund të lëshohet vetëm nga Misionet Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës.

A mund të kërkohet ndihmë nga Misionet Diplomatike/ Konsullore të Republikës së Kosovës për shtetas të Kosovës, të cilët kanë gjetur vdekjen në shtetin pranues?

Po. Misionet Diplomatike/ Konsullore ofrojnë ndihmë për shtetas të Kosovës, të cilët kanë vdekur në shtetin tjetër pranues dhe ndihmojnë në rikthimin e kufomës.

AMBASADAT DHE ZYRAT DIPLOMATIKE QË LËSHOJNË VIZA PËR QYTETARËT E REPUBLIKËS SË KOSOVËS:

* Bëhet lëshimi i vizave edhe për Danimarkë   ** Bëhet lëshimi i vizave edhe për Latvi  *** Bëhet lëshimi i vizave edhe për Austri, Francë, Belgjikë, Holandë dhe Luksemburg

AMBASADAT NE SHTETET FQINJE DHE RAJON QË LËSHOJNË VIZA PËR SHTETASIT E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

AMBASADAT DHE ZYRAT DIPLOMATIKE QË LËSHOJNË VIZA PËR QYTETARËT E REPUBLIKËS SË KOSOVËS:

* Bëhet lëshimi i vizave edhe për Danimarkë

** Bëhet lëshimi i vizave edhe për Latvi

*** Bëhet lëshimi i vizave edhe për Austri, Francë, Belgjikë, Holandë dhe Luksemburg

AMBASADAT NE SHTETET FQINJE DHE RAJON QË LËSHOJNË VIZA PËR SHTETASIT E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

VIZAT PËR SHTETASIT KOSOVAR PËR UDHËTIM JASHTË REPUBLIKËS SË KOSOVËS​

Në tabelë janë të listuara shtetet ku qytetarët e Republikës së Kosovës mund të lëvizin pa viza fare, me viza vetëm në mbërritje në territorin e shtetit përkatës, me viza përmes procedurës online pa takim fizik, dhe shtetet të cilat kërkojnë vizë përmes terminit në ambasada apo konsulata. 

Pa viza

Me viza ne arritje

Me viza online

Me viza fizikisht

Albania

Bangladesh

Antigua and Barbuda

Afghanistan

Cook Islands

Bolivia

Australia

Algeria

Dominica

Cape Verde

Azerbaijan

American Samoa

Ecuador

Comoros

Benin

Andorra

Gambia

Guinea-Bissau

Colombia

Angola

Haiti

Iran

Djibouti

Anguilla

Micronesia

Jamaica

Ethiopia

Argentina

Montenegro

Jordan

Gaban

Armenia

Niue

Kuwait

Georgia

Aruba

North Macedonia

Laos

Kyrgyzstan

Austria

Palestinian Territories

Macao

Lesotho

Bahamas

Serbia

Madagascar

Malawi

Bahrain

St. Vincent and the Genadines

Maldives

Moldova

Barbados

Turkey

Marshall Islands

Montserrat

Belarus

Mauritania

Norfolk Island

Belgium

Mozambique

Oman

Belize

Nepal

Saint Kitts and Nevis

Bermuda

Palau

Sao Tome and Principe

Bhutan

Rwanda

St. Helena

Bonaire, St Eustatius and Saba

Samoa

Suriname

Bosnia and Herzegovina

Seychelles

Tajikistan

Botswana

Somalia

United Arab Emirates

Brazil

Tanzania

Uzbekistan

British Virgin Islands

Timor-Leste

Zambia

Brunei

Togo

Zimbabwe

Bulgaria

Tuvalu

Burkina Faso

Uganda

Burundi

Kontakt

SHKRUAJI ZYRËS SË KOMUNIKIMIT