KOSOVA U INOSTRANSTVU​

KOSOVA U INOSTRANSTVU​

Dobrodošli u ambasade Republike Kosova!

Ovde imate priliku da dobijete potrebne usluge i informacije odabirom jedne od ambasada sa liste ili idite ispod za opšte informacije.

Dobrodošli u ambasade Republike Kosova!

Ovde imate priliku da dobijete potrebne usluge i informacije odabirom jedne od ambasada sa liste ili idite ispod za opšte informacije.

U ŽURBI?

Koristite brzi meni sa najčešće traženim dokumentima od naših građana i stranaca.

Beleške i vesti

Najnovija ograničenja i propisi o COVID-19 na Kosovu

Da biste saznali više o vestima o COVID-19 za određenu zemlju, kontaktirajte relevantnu ambasadu za detalje. Za opšte informacije o pravilima i odlukama kliknite na dugme ispod za poslednju odluku Vlade.

Zahtevi i žalbe

Kakva je bila služba?

Vaše povratne informacije o iskustvu sa našim uslugama su ključne da nam pomognu da svaki put budemo bolji. Slobodno podelite žalbu ili zatražite bilo koju konkretnu uslugu.

Usluge za

GRAĐANI KOSOVA

GRAĐANI KOSOVA​

NAJNOVIJA AŽURIRANJA IZ MIPD

NAJNOVIJA AŽURIRANJA IZ MIPD​

Jeste li ga već našli?

Pokušajte da pretražite ovde.