Shqip

English

Srpski

ZYRA NDËRLIDHËSE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Beograd, SERBI

ZYRA NDËRLIDHËSE E
REPUBLIKËS SË KOSOVËS

BEOGRAD, SERBI

Mirë se vini në Zyrën Ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Beograd. Këtu ju mund t’i gjeni të gjitha informacionet e nevojshme dhe të kryeni shërbime që ofrohen nga kjo zyrë.

Sh.T. JETISH JASHARI - Ambasador

🇽🇰

RETH ZYRËS

Zyra Ndërlidhëse e Kosovës në Serbi është themeluar me Marrëveshjen e Brukselit, të arritur në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, më 31.05.2013, në Bruksel.
 
Përgjegjësi parësore e Zyrës Ndërlidhëse të Kosovës në Serbi është përcjellja e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, shikuar nga perspektiva e Qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe adresimi i të gjitha problemeve që mund të paraqiten në baza ditore, përfshirë edhe me të cilat ballafaqohen shtetasit e Republikës së Kosovës me qëndrim në Serbi apo gjatë kalimit tranzit nëpër territorin e Serbisë.

Në këtë proces, Bashkimi Evropian ka rol facilitues duke ofruar asistencë bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Evropian në këtë fushë.
 
Selia e Zyrës Ndërlidhëse të Kosovës në Serbi është në objektin e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, në Beograd.

FORMULARI

Dërgo dokumente apo kërkesa

STAFI I ZYRËS

Fatmir Haxholli

Sekretar i parë

Kontakt

Shkruaji Ambasadorit